Бизнес в България

Съществуват няколко основни разновидности на фирми, които могат да бъдат регистрирани в България:
Дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД) (с един или няколко собственици на капитала), едноличен търговец, или компанията може да бъде регистрирана като акционерно дружество (АД или ЕАД).
С придобития с годините професионален опит, ние имаме изградена отлична репутация в областта на регистрацията на фирми. Създаването на търговско дружество в България е лесно и ясно. Не се изисква разрешение за пребиваване за създаване на бизнес, въпреки че има известни по-строги норми относно използването на бизнес и търговски имена. Всички фирми, регистрирани в Република България са длъжни да направят регистрацията си в Търговския регистър и следва да представят ежегодни счетоводни отчети и годишни данъчни декларации.
Ние сме правна фирма, установена в София и предлагаща услуги по регистрацията на фирми в Република България. В допълнение, ние предлагаме широка гама от услуги по поддръжка на тези дружества. Ние предлагаме електронна регистрация на фирми и електронно подаване на документи. Можем да Ви бъдем полезни и с предоставянето на помещения за регистрационни офис – адреси, ако не разполагате Вие с помещение в страната. Ние предоставяме експертни консултации по отношение на действащото българско законодателство, както и бизнес – ориентираните Европейски регулативни норми, като по този начин помагаме на нашите клиенти да започнат и развият бизнеса си в България.
Съветваме Ви да изберете един от следните пакети за регистрация на дружество с ограничена отговорност, който най-точно ще отговаря на Вашите нужди: